Books

Hrant Dink Foundation Books / Hrant Dink Vakfi Kitaplar

Hrant Dink Foundation Books / Hrant Dink Vakfi Kitaplar

Twenty-seven titles from the HDF in Turkey. 
To order please write to books@gomidas.org
Books will be shipped from USA or UK.
Hasan Cemal, 1915: The Armenian Genocide 978-6056448-88-1 £14.00/ $22.00
Two Close Peoples Two Distant Neighbours 978-6056448-84-3 £10.00/$20.00
Երկու Մօտ ժողովուրդ Երկու Հեռու Հարեւան 978-6056444-81-2 £10.00/$18.00
Karabağ: Barış ve Savaş Süreçlerinde ... (De Waal) 978-6056448-82-9 £18.00/$25.00
Հայոց Ցեղասպանությունը (Hasan Cemal) 978-9939101-00-2 £16.00/$25.00
Müsülmanlas(tırıl)mış Ermeniler 978-605-64488-9-8 £26.00 / $50.00  NEW
Agenda 2016 978-605-66011-1-8 £6.00/$12.00 NEW
Agenda 2014 978-6058657-08-3 £6.00 / $12.00
Asker Doğmayanlar 978-6058657-04-5 £12.00 / $22.00 
Batılılaşan İstanbul'un Ermeni Mimarları  Eng/Tr 978-6058990-05-0 £40.00 / $65.00 
Armenian Architects of İstanbul in the Era of Westernization Arm/Eng. 978-6058990-06-7 £40.00 / $65.00 
Bu Köşedeki Adam 978-6058990-01-2 £15.00 / $28.00 
Diasporalar 978-605899008-11-8 £10.00 / $18.00 
Diyarbakır Tebliğleri 978-605865703-84-0 £28.00 / $40.00 
Giaor Neighborhood / Gâvur Mahallesi Eng/Tr 978-975610688-44-0 £28.00 / $40.00 
Habap Fountains / with TR booklet
£3.00 / $5.00 
Habap Fountains / with English booklet
£3.00 / $5.00 
Habap Fountains / with Armenian booklet
£3.00 / $5.00 
İki Yakın Halk İki Uzak Komşu 978-605899000-51-5 £8.00 / $15.00 
Kılıç Artıkları 978-605865707-63-0 £15.00 / $30.00 
Mardin Tebliğleri 978-605865706-95-0 £26.00 / $50.00 
Medya ve Nefret Söylemi 978-605865709-03-5 £16.00 / $35.00 
Sessizliğin Sesi - Türkiyeli Ermeniler Konuşuyor 978-605899009-822 £12.00 / $22.00 
Sessizliğin Sesi II - Diyarbakırlı Ermeniler Konuşuyor 978-605865702-12- £12.00 / $22.00 
Sessizliğin Sesi III - Ankaralı Ermeniler Konuşuyor 978-605644880-52-2 £12.00 / $22.00
Sessizliğin Sesi IV - İzmitli Ermeniler Konuşuyor 978-605-66011-0-1 £12.00 / $22.00 NEW
The Sound of Silence - Turkey's Armenians Speak 978-6056286209 £12.00 / $22.00
The Sound of Silence II - Diyarbakır's Armenians Speak 978-605865705-22-2 £12.00 / $22.00 
« Back to books listing